Ännu över tre månader kvar till beräknad da
– Mira

Det är tretton veckor till det beräknade datumet och alla slags tankar snurrar i huvudet på mig. En av de frågor som jag har funderat på är amningen. Hur kommer den att fungera? Och om den inte lyckas? Var kommer jag helst att amma och var vill jag inte göra det?

Jag har deltagit i första träffen av rådgivningens föräldraförberedelsekurs, där temat var föräldraskap och amning. I fråga om amningen såg vi en film där nyblivna föräldrar bad en hälsovårdare om råd för amningen. Filmen kändes konstlad, men den hade bra poänger, till exempel i fråga om amningsställningen. Filmen gav råd om en god amningsställning och berättade också vad pappan kan iaktta. Pappan ser vissa saker lättare än mamman, eftersom han kan iaktta situationen ur en annan synvinkel. Det är till exempel lättare för pappan att se om mamman spänner axlarna. Jag tycker det är viktigt att också pappan kan känna sig delaktig i amningen, och det här är ett sätt.

LM_20150809_Mira0588_2

Jag frågade den blivande pappan i vår familj hur han känner, om han vill vara delaktig i amningen och på vilket sätt han tycker han kunde vara det. Han hade inte möjlighet att delta i familjeförberedelsekursen, så det var trevligt att höra hans funderingar om saken. Han berättade att han vill vara delaktig åtminstone genom att vara närvarande när jag ammar och stödja mig om det känns besvärligt. Hans följande svar förbryllade mig: han sade att han kan köpa kål till mig, om amningen gör ont. Jag själv förstod inte alls vad kålen har med amningen att göra, men han berättade att han hade lärt sig att ett kylskåpskallt krossat kålblad hjälper mot smärtan om man lägger det mot bröstet. Utöver den kylande effekten avsöndrar kålen växtolja som lindrar smärtan. Allt ska man lära sig, och bra att veta att också pappa har något knep att ta till om jag behöver hjälp!

Hur kommer amningen att fungera? Och om den inte lyckas? Var kommer jag helst att amma och var vill jag inte göra det?

Jag har också funderat på var det kommer att kännas trevligt och naturligt att amma. Jag har aldrig själv irriterat mig på att bekanta eller obekanta har ammat, men jag funderar ändå på inför vem amningen kommer att kännas naturlig för mig. Inte blottar man ju i vanliga fall brösten mitt i allt när man pratar med sina tjejkompisar. Jag tror ändå att det går naturligt att amma inför tjejkompisarna utan att fundera desto mer på saken, men hur går det om deras pojkvänner är närvarande? Kommer det att kännas naturligt att amma inför dem? Men vill jag hellre isolera mig till exempel i ett annat rum när jag ammar? Det är frågor som fortfarande snurrar i huvudet på mig och väntar på svar, men jag tror att svaren klarnar senast när det är dags att amma för första gången.

 

LM_20150809_Mira0125_1

Mira, Jan-Peter och babyn i magen