Utlysning av amningsfred

Amningsfred – på olika sätt i varje familj

Utlysning av amningsfred 2015

Amningsfred

Amningsfred är en årligen återkommande tvåspråkig kampanj under internationella amningsveckan (v42) i oktober.

Varför behövs Amningsfredskampanjen?

Amning är famnens värme, alltid tillgänglig superfood och samvaro. Ibland är amning gråt och frustration, ibland stolthet och glädje. Amningen förändras hela tiden, från dag till dag, precis som en baby som utvecklas och lär sig nya färdigheter.

Amning kan vara helamning, delamning eller att ge pumpad mjölk från nappflaska. Varje mamma har rätt att göra sina egna amningsval och få stöd i sin amning.

För amningsfred behövs respekt för olika sätt att amma, hjälp och stöd i vardagen och tillförlitlig kunskap om amning. Amningsfred kan uppnås då amningen fungerar. Amningsfred spirar i ett samhälle där amningens mångfald får synas. Var och en av oss kan trygga amningsfreden.

Amningsfred-kampanjens målsättning är att lyfta fram amning och amningskultur på ett positivt sätt, genom att tacka, berömma och genom att berätta om vad som fungerar.

 

Amningsfred-kampanjen arrangeras av:

Folkhälsan, Förbundet för mödra- och skyddshem, Imetyksen tuki ry, Finlands Barnmorskeförbund, Finlands Hälsovårdarförbund, yrkeshögskolorna Metropolia och Novia, Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Mer information fås av: malin.vonkoskull@folkhalsan.fi

Fotografierna för kampanjen är tagna av Laura Mendelin och Kaisa Sirén.

Ladda ner amningsfred planscher:

imetysrauha_2

imetysrauha_3