Tack för all erfarenhet och kunskap som sprids i denna stödgrupp. Tack vare stödgruppen orkade vi fortsätta kämpa med amningen och vi fortsatte kämpa för att få en bedömning av sonens korta tung- och läppband eftersom han hade så många symtom som tydde på att allt inte stod rätt till.
Tack även till ÖNH på Danderyds sjukhus som gjorde en professionell bedömning samt åtgärder så att vår son blev symtomfri.